1. De partijen komen overeen met de volgende voorwaarden:

a. De klant neemt deel aan ademwerkdiensten die worden geleverd door Karen Schreuder en haar partners, aannemers, werknemers/vrijwilligers.

b. De klant gaat akkoord met het ondertekenen van dit Geïnformeerde Toestemmingsformulier en Aanname van Risico en Vrijwaring van Aansprakelijkheid.

c. Dit evenement wordt niet aanbevolen en is niet veilig onder bepaalde medische omstandigheden. Ik, de klant, ga akkoord met het informeren van alle ademwerk- en yogamedewerkers, inclusief Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers, over eventuele medicijnen die ik momenteel gebruik en medische aandoeningen of fysieke beperkingen die ik heb voordat het evenement plaatsvindt. Ik zal alle omstandigheden, medisch of anderszins, onthullen die van invloed kunnen zijn op mijn vermogen om deel te nemen aan dit evenement, inclusief de ademwerksessie. Dit omvat ervaringen met ernstige psychische aandoeningen, neurologische aandoeningen, hartproblemen, geschiedenis van bloedstolsels, momenteel ervaren spirituele opkomst/crisis, epilepsie en aanvallen, hoge bloeddruk, zwangerschap, recente fysieke verwondingen, breuken en operaties. Ik bevestig dat ik niet zwanger ben, noch ernstig astma heb, hartziekte, diabetes, een psychische aandoening, epilepsie/geschiedenis van aanvallen en/of acute fysieke verwondingen. In geval van een van deze omstandigheden begrijp ik dat deelname zal worden ingetrokken en dat ik niet zal worden toegelaten tot het evenement als voorzorgsmaatregel voor mijn gezondheid en welzijn.

d. Ik begrijp dat de evenementfacilitators, inclusief hun partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers, geen ziekten diagnosticeren en dit evenement geen medische behandeling of medicatie voorschrijft of vervangt.

e. Zoals bij elke fysieke activiteit, is het risico op letsel altijd aanwezig en kan niet volledig worden geëlimineerd. Als ik ongebruikelijke pijn of ongemak ervaar, zal ik naar mijn lichaam luisteren en de activiteit staken, en ondersteuning vragen van de begeleider. Ik aanvaard volledige verantwoordelijkheid voor alle schade die kan ontstaan door deelname aan dit evenement.

f. Ik begrijp dat dit evenement geen vervanging is voor medische zorg en het wordt aanbevolen dat ik blijf samenwerken met mijn primaire zorgverlener voor eventuele aandoeningen die ik mogelijk heb.

g. Ik begrijp dat het innemen van alcohol of drugs vóór of tijdens dit evenement tot gevolg zal hebben dat ik niet kan deelnemen. Ik zal niet onder invloed zijn van drugs of alcohol tijdens dit evenement.

h. Ik bevestig dat ik als enige verantwoordelijk ben voor het beslissen of ik wil deelnemen aan het Breathe On Breathwork & Yoga-retreat en dat ik volledig op eigen risico deelneem.

i. Ik begrijp dat dit evenement ademwerk en traumavrijgave omvat, bestaande uit fysieke beweging, ademhaling, meditatie, het vrijgeven van emoties, aanraking, lichaamswerk en geluid. Ik begrijp dat elk van deze elementen is opgenomen in het evenement.  

2. Geïnformeerde toestemminge en aanname van risico en vrijwaring van aansprakelijkheid

Deze Geïnformeerde Toestemming en Aanname van Risico en Vrijwaring van Aansprakelijkheid is van belang voor het evenementcontract en wordt hierbij door verwijzing opgenomen. Ik, de klant, verklaar dat ik in voldoende fysieke conditie verkeer om deel te nemen aan lichamelijke oefeningen. Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van de aard van dit evenement en aanvaard het volledige risico van deelname aan dit evenement. Ik verklaar dat ik Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers onmiddellijk zal informeren wanneer voorgestelde activiteiten leiden tot ongemak dat mijn drempel overschrijdt. Ik verklaar dat ik Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers niet aansprakelijk zal stellen voor enig lichamelijk letsel, ongeacht of het gering, ernstig of anderszins is, dat het gevolg kan zijn van dit evenement en het ademwerk en yoga gefaciliteerd door Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers. Ik verklaar dat ik de volledige verantwoordelijkheid aanvaard voor mijn deelname aan dit Breathwork & Yoga-retreat.  

3. Fysieke gezondheid verkeer en gezond verstand

Ik geef toestemming dat ik in goede fysieke gezondheid verkeer en van gezond verstand ben, en niet lijd aan enige aandoening die mijn deelname aan activiteiten door Karen Schreuder zou belemmeren. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, fysieke beweging, ademhaling, meditatie, het vrijgeven van emoties, aanraking, lichaamswerk en geluid. Ik begrijp dat mijn deelname aan alle activiteiten gehouden door Karen Schreuder en hun partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers strikt voor entertainmentdoeleinden is en begrijp dat persoonlijke medische zorgen onder de zorg van een medische professional vallen. Elk advies dat wordt gegeven, wordt uiteindelijk bepaald door mijn eigen vrije wil en ik ontsla alle aansprakelijkheid om Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers aan te klagen. Mijn deelname aan alle activiteiten bevestigt dat ik volledig verantwoordelijk ben voor alle bekende of onbekende risico’s, verwondingen of schade zonder beperking. Bovendien ben ik me ervan bewust dat Karen Schreuder en de locatie van het evenement geen opslagfaciliteit zijn. Als ik na het evenement spullen achterlaat en ze niet binnen 7 dagen contacteer om ze op te halen, zullen ze worden gedoneerd.  

4. Claims

Ik, de klant, ga akkoord met het onherroepelijk vrijgeven en afstand doen van alle claims die ik nu of in de toekomst heb tegen de facilitators van dit evenement, inclusief Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers. Ik vrijwaar Karen Schreuder en haar partners, aannemers en/of werknemers/vrijwilligers van aansprakelijkheid voor eventuele verwondingen, ziekten en dergelijke die het gevolg zijn van dit evenement, inclusief de ademwerksessie.  

5. Akkoord

Ik heb de bovenstaande voorwaarden van deze Aansprakelijkheidsverklaring volledig gelezen, begrepen en ga ermee akkoord. Ik onderteken deze overeenkomst vrijwillig en erken dat mijn handtekening dient als volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring van aansprakelijkheid in de ruimste mate toegestaan door de wet.